2009

Barack H. Obama

USA

... for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org