2012

Den Europeiske Union

... har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org