2013

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW))

... for dens omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org