2017

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

... for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org