2019

Abiy Ahmed Ali

Etiopia

... for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea....

Kort prisvinnerbiografi

For utfyllende informasjon besøk nobelprize.org