2020

Verdens matvareprogram (WFP)

... for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Kort prisvinnerbiografi.

For utfyllende inforrmasjon besøk nobelprize.org