1Kategori

SØKNADSKJEMA NOMINATOR

I følge Nobelstiftelsens statutter er en nominasjon gyldig hvis den er gjort av en person som tilhører en av katagoriene for gyldige nominatorer.
Etter å ha sent inn dette skjemaet vil du få videre instruksjoner per e-post. 

Vær oppmerksom på at nominasjonsfristen er midnatt 31. januar.  

Jeg faller innenfor en av de følgende kategorier (kryss av for korrekt gruppe):
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  Der intet annet er presisert, skal "medlemmer" forstås som nåværende (fungerende) medlemmer.

2Kontaktdetaljer