Kristian Berg Harpviken blir ny direktør ved Det Norske Nobelinstitutt fra 1. januar 2025. - Jeg har arbeidet med fred hele livet, så for meg er dette drømmejobben, sier Harpviken.

 

Kristian Berg Harpviken tar over direktørjobben etter professor Olav Njølstad som går av med pensjon 1. januar 2025. Njølstad har da vært Nobelinstituttets direktør i ti år, siden 2015. Kristian Berg Harpviken har siden 1993 vært tilknyttet Institutt for fredsforskning, PRIO, der han også var direktør i åtte år, fra 2009-2017.

At Nobelinstituttet får en ny direktør av et slikt format, med en betydelig erfaring og faglig kompetanse, er vi svært fornøyd med, sier leder av Den Norske Nobelkomité Jørgen Watne Frydnes.

Nobels fredspris er verdens viktigste pris, og i en verden med økende konfliktnivå, er prisen viktigere enn noensinne, sier Kristian Berg Harpviken.

Kristian Berg Harpviken er utdannet sosiolog og har sine røtter fra Hedmarken. Han har tatt gartnerutdanning og jobbet som bonde på familiens gård i flere år. Siden har det fulgt en lang karriere innen fredsarbeid, forskning og ledelse på høyt nivå. Han er spesielt kjent for sin kompetanse på Afghanistan. 62-åringen har blant annet ledet norske Afghanistankomiteens landkontor.

 

Det Norske Nobelinstitutt er sekretariatet for Den Norske Nobelkomite, som siden 1901 har delt ut Nobels Fredspris. Instituttets direktør er også sekretær for Nobelkomiteen og deltar på alle komiteens møter.

Nobelkomiteen skal hvert år tildele fredsprisen til den eller de som har gjort mest for å fremme fred. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å skulle sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for den beslutningen, sier Kristian Berg Harpviken

Som direktør av Nobelinstituttet og sekretær til Nobelkomiteen vil Harpviken bli en svært viktig bidragsyter for å videreføre arven etter Alfred Nobel og ta Nobels fredspris inn i en ny tid, sier leder av Den Norske Nobelkomite, Jørgen Watne Frydnes.

Klikk her for pressebilder.

 

For mer informasjon:
Erik Aasheim
Media- og kommunikasjonssjef
Det Norske Nobelinstitutt
Epost: [email protected]
Mobil: 40 22 47 47