Den norske Nobelkomite kan ikke uttale seg om hvilke forhold man la vekt på ved tildelingen av Fredsprisen til Abiy Ahmed i 2019, utover det som fremkommer av de begrunnelsene som ble gitt i tilknytning til utdelingen. Dette har sin årsak i at Komiteens forhandlinger er taushetsbelagt. Det er heller ikke vår rolle å løpende kommentere utviklingen i Etiopia eller vurdere en fredsprisvinners stilling etter at prisen er mottatt.

Det må understrekes at prisen til Abiy Ahmed ble gitt ut i fra hans innsats og de berettigede forventninger som forelå i 2019. De fredsinitiativ som Abiy Ahmed iverksatte og som han fikk Nobelprisen for, var begrunnet i hans bidrag til fredsavtale med Eritrea og hans omfattende politiske initiativ for demokrati og utbygging av sivile rettigheter. Bakgrunnsteppet var et historisk autoritært styresett med omfattende etniske konflikter.

Siden høsten 2020 har utviklingen i Etiopia eskalert til en omfattende væpnet konflikt. Den humanitære situasjonen er svært alvorlig og det er ikke akseptabelt at humanitær bistand ikke slipper frem i tilstrekkelig grad.

Som statsminister og som fredsprisvinner har Abiy Ahmed et særlig ansvar for å avslutte konflikten og bidra til å skape fred.