Nobelstiftelsens statutter, § 10, lyder “Mot prisutdelares beslut i fråga om prisutdelning får talan inte föras."

Ingen av de prisutdelende komiteene i Stockholm og Oslo har noen gang vurdert å trekke tilbake en nobelpris.

I prinsippet kommenterer aldri Den Norske Nobelkomiteen det fredsprisvinnere sier eller gjør etter at de er blitt tildelt prisen. Komiteens mandat er begrenset til å evaluere arbeidet og innsatsen til de nominerte kandidatene frem til det øyeblikket det blir bestemt hvem som skal tildeles Nobels fredspris for et gitt år.

Eventuell kritikk av fredsprisvinnere etter at de har mottatt prisen, er imidlertid noe komiteen forsøker å følge nøye med på, noen ganger med stor bekymring.