• Låntaker har rett til å låne med bøker hjem.
  • Lånetiden er 4 uker.
  • Låntaker kan fornye bøkene via e-post eller telefon.
  • Låntaker er ansvarlig for lånte bøker inntil de er registret innlevert hos Nobelinstituttets bibliotek.
  • Om lånene ikke forlenges må lånte bøker leveres tilbake ved utløpt lånetid.
  • Låntaker har erstatningsansvar for tapte eller ikke innleverte bøker.

For å låne bøker gir låntaker Nobelinstituttets bibliotek lov til å registrere og ta vare på følgende personopplysninger:

Navn | e-postadresse | boligadresse | mobiltelefonnummer.

Disse opplysningene registerets i biblioteksystemet Alma, administrert av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Personopplysningene vil kun bli benyttet i denne sammenhengen, og for kommunikasjon (purring / beskjed om henting av reserverte bøker) med låntaker.

Jeg har gjort meg kjent med utlånsreglene og bekrefter at jeg vil rette meg etter dem. Ved å registrere meg som låntaker samtykker jeg til lagring av oppgitte persondata. Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte biblioteket og be om at mine data slettes (som forutsetter at det ikke er utestående lån).