Nominasjon

Det er registrert 329 kandidater til Nobels fredspris for 2021, hvorav 234 personer og 95 organisasjoner.

329 kandidater er en liten oppgang fra i fjor (317) og det tredje høyeste antall registrerte kandidater noensinne. Den foreløpige rekorden ble satt i 2016 med 376 kandidater.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig i 50 år

Nominasjonsprosessen

Alle levende personer og aktive organisasjoner eller institusjoner kan foreslås som mottakere av Nobels fredspris. For å være gyldig, må nominasjonen komme inn til Den Norske Nobelkomite innen fristen 31. januar, og fortrinnsvis være levert via vårt nominasjonsskjema på nett.  

Komiteens medlemmer har også rett til å fremme egne forslag så sent som på det første komitemøtet etter fristens utløp. 

Nobelkomiteen vurderer alle nominasjoner før en kortliste med de meste interessante og verdige kandidatene danner grunnlag for nærmere undersøkelser og utredninger skrevet av Nobelkomiteens faste konsulenter og andre norske eller utenlandske eksperter.

Komiteens beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober. Komiteen tilstreber konsensus i valget av prisvinner. Når dette en sjelden gang viser seg umulig å få til, avgjøres valget ved simpelt flertall.

En detaljert oversikt over nominasjonsprosessen finnes på denne nettsiden.