Nobelkomiteen offentliggjør ikke navnene på de nominerte, hverken til media eller til kandidatene. Når visse navn fremkommer i media, gjerne i forbindelse med at komiteen informerer om årets kandidatantall eller rett i forkant av kunngjøringen i oktober, er dette ren gjetning eller informasjon gitt av forslagsstillere.

Hvem som nominerer, og hvem som blir nominert, til Nobels fredspris er hemmelig frem til starten på året som markerer at 50 år er gitt siden tildelingen av respektive pris.

I Nobelstiftelsens statutter, § 10, står det:

«En prisutdelende institusjon kan dog gi individuell tilgang til materiale knyttet til vurderinger og avgjørelser vedrørende en gitt tildeling dersom forespørselen er knyttet til historisk forskning. Slik tillatelse kan dog kun gis minimum 50 år etter nevnte tildeling.» 

Forespørsler om innsyn kan rettes til Den Norske Nobelkomite. Klikk her for informasjon om arkivet og søknadsskjema.