Nobelinstituttet forvalter Den Norske Nobelkomites arkiver. Det viktigste i dette arkivet er alle innkomne nominasjoner til Nobels fredspris siden 1901. Øvrige komitepapirer finnes også i arkivet. Alt materiale som omhandler arbeidet rundt Nobels Fredspris er klausulert i 50 år. 

Det finnes ingen møtereferater fra arbeidet med fredsprisen i arkivene til komiteen. 
I tillegg til Nobelkomiteens arkiv, omfatter arkivet også korrespondanse til og fra Nobelinstituttet. Denne korrespondansen spenner over alt fra spørsmål om daglig drift til brev om omhandler Fredsprisutdelingen.  

Tilgang til arkivet kan gis etter skriftlig søknad. Søknadsskjema lastes ned her (DOCX, 36KB).

Vi har nå et pågående prosjekt der vi digitaliserer nominasjonsarkivet. Dette vil bli gjort tilgjengelig via Digitalarkivet. Prosjektet har fått ståtte av Arkivverket, og stiftelsen UNI.