Forskningsseminarer

En av våre primære oppgaver er å tilby et upartisk faglig forum for debatt om utenrikspolitikk og internasjonale forhold. Paneldebatter, intervjuer og foredrag bringer et informert publikum sammen med akademiske eksperter, embetsmenn, diplomater, journalister og studenter til samtale om viktige og dagsaktuelle globale temaer. Forskningsseminarene tilbys gjennom våren i forbindelse med gjesteforskerprogrammet. Seminarene er i hovedsak åpne for et allmennt publikum.

Lærerkurs

Det Norske Nobelinstitutt har siden 1947 kunnet tilby norske lærere og lektorer, som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8. – 10. trinn) og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie, o.l. og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål.

Kurset finner sted på vårparten og går over tre dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne.