Siden starten har mer enn 180 symposier funnet sted innenfor disiplinene fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur, fred, og økonomi, i tillegg til tverrfaglige prosjekter. Symposiene er viet til spesielt dynamiske forskningsområder eller tema av stor kulturell eller sosial betydning.

Siden 1993 har Det Norske Nobelinstitutt vært vertskap for mer enn et dusin Nobelsymposier innenfor temaer som strekker seg fra stormakters vekst og fall til atomvåpenkontroll og årsaker til krig og fred.