Opprettelsen av uavhengige Nobelpris-komiteer for å oppfylle kriteriene i Alfred Nobels testamente, og en separat stiftelse med formål å administrere Nobels økonomiske arv, har avstedkommet en intrikat organisasjonsmodell. Disse tidlige organisatoriske enhetene har siden blitt supplert med utstillingsfora, en enhet for immaterielle rettigheter og en informasjons- og mediaenhet, et nettverk av organisasjoner som kranser en felles kjerne – Nobelprisene.

Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen i Stockholm ble etablert i 1900 for å administrere Alfred Nobels økonomiske arv, senere også den årlige Nobelveckan i desember. Over tid har ulike enheter som Nobel Prize Outreach og Nobel Group Interests blitt lagt til den organisatoriske infrastrukturen. Disse organisasjonene har påtatt seg felles forvaltningsoppgaver som administrasjon, jus, informasjon, merkevarebygging og immaterielle rettigheter. Les mer her.

Nobels Fredssenter

Nobels Fredssenter er museet om Nobels fredspris. Senteret åpnet i juni 2005 og har som formål å fortelle historien om fredsprisvinnerne og deres arbeid, Alfred Nobel og Nobels fredspris. Senteret fungerer også som arena for aktuell samfunnsdebatt. Les mer på Nobels Fredssenters hjemmesider.

Nobel Prize Museum

Nobel Prize Museum ble etablert i 2001 og ligger i Stockholm. Med utgangspunkt i Nobelprisenes kombinasjon av fagområder - vitenskap, litteratur og fred - arrangerer museet utstillinger, skoleprogrammer, foredrag og samtaler om de store spørsmålene i vår tid. Les mer på museets hjemmesider.