I henhold til Alfred Nobels testamente skal prisen for fredsforkjempere deles ut av en komite "af fem personer, som väljas af Norska Stortinget". I reglene som senere ble vedtatt av Stortinget for gjennomføringen av valg av pristaker, heter det at komitemedlemmene velges for en periode på seks år med anledning til gjenvalg. Sammensetningen av komiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. Direktøren for Nobelinstituttet er komiteens sekretær.

Den för fredsprisets utdelande erforderliga utredningen verkställes av Norska Stortingets i testamentet nämnda utskott, sedan den 1 januari 1977 benämnt Norska Nobelkomittén.

Nobelstiftelsens statutter, § 6

De første tiårene

I de første tiårene var det vanlig at både sittende stortingsrepresentanter og statsråder var med i komiteen. Således besto den første komiteen av såvel statsminister Johannes Steen, utenriksminister Jørgen Løvland, stortingsmann John Lund, jusprofessor Bernhard Getz og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson.

Endring i valg av komitemedlemmer

Med et så sterkt innslag av fremtredende politikere viste det seg etterhvert vanskelig å overbevise verden forøvrig om at komiteen i sitt arbeid ikke ble påvirket av norske myndigheter. I 1936, i forbindelse med pristildelingen til Carl von Ossietzky, ble praksis endret slik at fungerende regjeringsmedlemmer ikke lenger fikk sitte i komiteen. I 1977 skjedde det en ytterligere innskjerping av hensyn til komiteens uavhengighet. Da ble det gjeldende praksis at heller ikke sittende stortingsrepresentanter kunne velges inn i Nobelkomiteen. Samtidig endret komiteen navn fra Det norske Stortings Nobelkomite til Den Norske Nobelkomite.

I 2017 formaliserte Stortinget denne praksisen slik at sittende medlemmer av Stortinget ikke er valgbare som medlemmer av Nobelkomiteen.

For informasjon om komiteens oppdrag, klikk her.

Nobelkomiteens møterom

Nobelkomiteen holder alle sine møter i et spesielt møterom i Nobelinstituttet. Interiøret er tegnet av arkitekt Carl Berner. På veggene i komiterommet henger portrettfotografier av samtlige individuelle prisvinnere og logoene til alle prisvinnende institusjoner og organisasjoner.

Den Norske Nobelkomite

Den Norske Nobelkomite f.o.m 2024. Fra venstre: Anne Enger, Olav Njølstad (sekretær), Gry Larsen, Kristin Clemet, Asle Toje (nestleder) og Jørgen Watne Frydnes (leder). © Nobel Prize Outreach. Foto: Agnete Brun.

 

Medlemmer av Nobelkomiteen

 

Jørgen Watne Frydnes

Jørgen Watne Frydnes (f. 1984)
Leder av komiteen, valgt for perioden 2021-2026.

Asle Toje

Asle Toje (f. 1975)
Nestleder av komiteen. Medlem av komiteen, gjenvalgt for perioden 2024-2029.

Anne Enger

Anne Enger (f. 1949)
Medlem av komiteen fra 2018, gjenvalgt for perioden 2021-2026.

Kristin Clemet

Kristin Clemet (f. 1957)
Medlem av komiteen, valgt for perioden 2021-2026.

Gry Larsen

 

Gry Larsen (f. 1975)
Medlem av komiteen, valgt for perioden 2024-2029.

Individuelle Portretter: © Nobel Prize Outreach. Foto: Agnete Brun.