Nobelinstituttets bibliotek har vært åpent for publikum helt siden september 1905. Fra 2024 er biblioteket ikke åpent uten nærmere avtale. Det er et spesialbibliotek med om lag 204.000 enheter innen områdene internasjonal politisk historie fra 1800, folkerett, fredssak og internasjonal økonomi. Biblioteket abonnerer på ca. 100 tidsskrifter innenfor de samme fagområder. Det finnes også en spesialsamling med litteratur og oppslagsverk om Alfred Nobel og Nobelprisene. I bibliotekets samling inngår flere sjeldne, eldre utgivelser.

Depotbibliotek

Biblioteket er også depotbibliotek for publikasjoner fra en rekke internasjonale organisasjoner og institusjoner. Dermed finnes offisielle dokumenter fra organisasjoner som FN, Folkeforbundet, Europarådet m.fl. i bibliotekets samlinger.

Lesesalen 1905
Lesesalen i 1905. © Det Norske Nobelinstitutt . Foto: Elis Nilsson

Praktisk informasjon

Besøk til biblioteket må avtales på forhånd med bibliotekets ansatte fra gang til gang. Dette gjøres enten ved å sende e-post til [email protected], eller ved  
telefon til 22 12 93 00.  Alle besøk må skje innenfor Nobelinstituttets normale åpningstider. Biblioteket har en lesesal med 18 plasser som kan benyttes av besøkende. Trådløst nettverk er tilgjengelig, og i tilknytning til lesesalen er det også et eget pauserom.

Samlingen er tilgjengelig for alle, og det meste av materialet i samlingen er til utlån. Du kan bestille bøker til ditt lokale bibliotek gjennom bibsok.no

Bibliotekets materiale nyere enn 1990 er søkbar i Oria:
For materiale eldre enn dette må bibliotekets kortkatalog anvendes.

Avtale om bruk av biblioteket kan gjøres:

Mandag – fredag kl. 9:00 – 15.00 (15. sept. – 14. mai)
Mandag – fredag kl. 9:00 – 14.30 (15. mai – 14. sept.)
Lørdag og søndag: Stengt.