Til å bistå ved utredningsarbeidet som er nødvendig for prisvurdering og til øvrig fremme av stiftelsens formål, får de prisutdelende institusjonene opprette Nobelinstitutt.

Nobelstiftelsens statutter, § 12

Nobelkomiteens sekretariat

Det Norske Nobelinstitutt ble opprettet 1. februar 1904 med det formål å støtte Nobelkomiteen i arbeidet med å avgjøre hvem som skal tildeles Nobels fredspris. Ifølge § 12 i Nobelstiftelsens statutter skal "det enkelte Nobelinstitutt ledes av den prisutdelende institusjon som har etablert den." Instituttets direktør er Nobelkomiteens faste sekretær og instituttet kan ses på som komiteens sekretariat. Arrangementene i desember blir planlagt og koordinert av denne organisasjonen.

Beliggenhet

Instituttet leide først kontorer i Victoria Terrasse i Oslo sentrum, men kunne allerede i mai 1905 flytte inn i den nåværende bygningen i Henrik Ibsens gate 51. Samme år ble prisutdelingsseremonien flyttet dit; den hadde tidligere funnet sted i Stortinget. Bygningen, opprinnelig oppført i 1867 som privatbolig, hadde da gjennomgått en omfattende modernisering.

Interne og eksterne funksjoner

Instituttet inneholder kontorer, møterom, festsal, en forskningsavdeling, og et rikholdig bibliotek med lesesal. Nobelkomiteen avholder alle sine møter i et spesielt møterom som kun brukes til dette formålet. Det er etter hvert blitt tradisjon for at instituttets store sal brukes både ved annonseringen av årets fredspris i oktober og til prisvinnerens pressekonferanse 9. desember, dagen før prisutdelingen i Oslo Rådhus.

Nobelinstituttet arrangerer møter, foredrag og seminarer, og avholder dessuten såkalte Nobelsymposier. Under disse symposiene møter spesielt inviterte akademikere, fagfolk og beslutningstakere fra mange land for å diskutere utvalgte temaer med tilknytning til fred og konflikt.