Ifølge Nobelstiftelsens statutter regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som faller innenfor en av disse kategoriene, en personlig søknad om tildeling vil ikke vurderes:

  • Medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder
  • Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag
  • Medlemmer av l'Institut de Droit International
  • Medlemmer av det internasjonale styret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
  • Universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk
  • Personer som er tidligere mottakere av Nobels fredspris
  • Medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels fredspris
  • Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar)
  • Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite

Der intet annet er presisert, skal medlemmer forstås som nåværende (fungerende) medlemmer.

Revidert april 2018

Nominasjonsskjema for 2024 er nå stengt.