Ifølge Nobelstiftelsens statutter regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som faller innenfor en av disse kategoriene, en personlig søknad om tildeling vil ikke vurderes:

  • Medlemmer av nasjonalforsamlinger og nasjonale regjeringer (statsråder) samt sittende statsoverhoder
  • Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag
  • Medlemmer av l'Institut de Droit International
  • Medlemmer av det internasjonale styret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet
  • Universitetsprofessorer, professorer emeriti og førsteamanuenser i historie, samfunnsvitenskap, rettslære, filosofi, teologi og religionsvitenskap, samt universitetsrektorer, universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk
  • Personer som er tidligere mottakere av Nobels fredspris
  • Medlemmer av hovedstyret eller tilsvarende organ i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels fredspris
  • Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite (fungerende komitemedlemmer må fremme sine forslag senest på første komitemøte etter 1. februar)
  • Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite

Der intet annet er presisert, skal medlemmer forstås som nåværende (fungerende) medlemmer.

Revidert april 2018

Om du tilhører en av de ovenfor nevnte gruppen kan du benytte vårt nominasjonsskjema på nett for å nominere kandidater til Nobels fredspris