1. Innsendingsperiode
  Nominasjoner til Nobels fredspris tas imot fram til 31. januar
 2. Begrenset nominasjonsperiode
  Forslag til kandidater til neste års fredspris kan registreres fra og med september.
 3. Overlevering til komiteen
  Nominasjoner mottatt innen 31. januar overleveres til Nobelkomiteen i midten av februar.
 4. Kortliste
  Nobelkomiteen vurderer alle gyldige nominasjoner og setter sammen en kortliste for videre utredning.
 5. Ekstern analyse
  Komiteens permanente konsulenter, andre norske og internasjonale eksperter, leverer rapporter på kortliste-kanditdatene.
 6. Drøftelser
  Komiteen møtes jevnlig fra midten av februar til utgangen av september for å diskutere kortlisten og konsulentrapportene.
 7. Komiteen tar en avgjørelse
  Den Norske Nobelkomiteen avgjør hvem som blir fredspristaker.
 8. Kunngjøring
  Årets vinner av Nobels fredspris kunngjøres fredag i første hele uke av oktober.

 

I praksis er nominasjonsprosessen en åtte måneder lang undersøkelses- og beslutningsprosess. Den involverer ikke bare de fem medlemmene i Den norske Nobelkomite og dens sekretær, men også en gruppe av norske og internasjonale konsulenter. Konsulentene, som er utvalgt på basis av sin profesjonelle erfaring og akademiske ekspertise, lager individuelle redegjørelser for de nominerte som komiteen har satt på kortlisten. Disse første redegjørelsene er vanligvis lest i løpet av april. Komiteen setter så disse redegjørelsene i sammenheng med annen relevant informasjon, og begynner sine vurderinger. Som oftest vil de be om ytterligere redegjørelser for enkelte nominerte. Ettersom de fortsetter sine vurderinger gjennom sommeren, og mottar nye redegjørelser fra sine konsulenter, vil antall kandidater stadig bli mindre. 

Så til slutt, senest i begynnelsen av oktober, vil komiteen komme til en beslutning ved en avstemning der simpelt flertall gjelder. Beslutningen er endelig, og kan ikke påklages. Navn(ene) til årets prisvinner(e) blir så kunngjort. Syklusen konkluderes 10. desember når den årlige Prisutdelingsseremonien finner sted i Oslo Rådhus. Det er i denne seremonien prisvinneren(e) gir sitt Nobelforedrag, og mottar Nobelmedaljen, diplomet og et dokument som bekrefter prisbeløpet.