Nobel Peace Prize Forum 2023 fokuserte på kampen for menneskerettigheter og demokrati i Iran, med vekt på situasjonen for kvinner. Målet med Forumet var å gi publikum muligheten til å lære mer om situasjonen iranere står overfor i sitt daglige liv, spesielt kvinner, og hvordan resten av verden kan bidra til å løse problemene både i Iran og i regionen.