Deltakere på Nobel Peace Prize Forum 2021
© Nobel Prize Outreach. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Nobel Peace Prize Forum 2021 tok for seg hvordan anskaffelse, produksjon og forbruk av mat kan åpne for nye muligheter til global bærekraftig utvikling. Til å belyse hvorfor og hvordan mat spiller en sentral rolle i å nå  FNs bærekraftsmål, inviterte vi ledende eksperter og innovatører i kampen for matsikkerhet og en bærekraftig fremtid.

 

 

Program:

Hovedtalere: David Beasley, administrerende direktør for Verdens matvareprogram, fredsprisvinner i 2021 og Johan Rockström, direktør ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Øvrige deltakere: Agnes Kalibata, FNs generalsekretærs spesialutsending til toppmøtet om matsystemer; Anne Beathe Tvinnereim, Norges utviklingsminister; Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og leder av EAT, Sophie Healy-Thow, koordinator for Global Youth Campaign ved Action4Food; Jen Leung, visedirektør for Redford Institute.

Ordstyrer: Erik Aasheim, journalist, forfatter og konferansier.

Sponsors