Forum 2017
© Nobel Prize Outreach. Foto: Johannes Granseth

I 2017 feiret vi 10-års jubileet for vedtaket av FNs erklæring for urbefolkningers rettigheter, det var også 25 års jubileet for tildelingen av Nobels Fredspris til Dr. Rigoberta Menchú Tums for hennes arbeid for urbefolkningers rettigheter. Det finnes vel knapt nok noe bedre bakteppe for å invitere nettopp Dr. Menchú Tum til Oslo for å snakke om urfolks rettigheter og stilling i verden i dag.

Årets forumtittel, «På tvers av skillelinjer», viser til det ambisiøse ønsket om å være en dialog-, og meklingsplattform for debattanter fra begge sider av konflikten rundt Nussir kobbergruve i Kvalsund kommune i Norge, og Standing Rock konflikten i Standing Rock indianerreservat i North Dakota i USA.

 

 

Program

Keynote Speaker: Dr. Rigoberta Menchú Tum, 1992 Nobel Peace Prize Laureate

Panel: Cheif Edward John, ekspert for FNs permanente forum for urfolkssaker og Grand Chief for Tl'azt'en Nation; HolyElk Lafferty, fjerde generasjons Lakota-aktivist;  
Stephanie Hope Smith, mekler i Standing Rock-konflikten; Aili Keskitalo, sametingspresident; Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær Norsk Bergverksindustri; Øyvind Ravna, professor juridisk fakultet, Univeristetet i Tromsø.

Moderator: Fred De Sam Lazaro, korrespondent for PBS NewsHour og regissør for Undertold Stories Project ved University of St Thomas

Nobels fredsprisforum Oslo ble organisert av Det Norske Nobelinstitutt og Nobels Fredspris - Forskning og Informasjon AS i samarbeid med Universitetet i Oslo. Forumet ble muliggjort med støtte fra New Generation Power og Peace Through Commerce.

Klikk på lenken for å se hele forumet.