I artikkelen The Nobel Peace Prize, 1901-2000, trekker likevel tidligere komitesekretær og pensjonert direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad, frem de  mest utbredte kvalifiserte gjetningene om hvorfor Alfred Nobel ba Det norske Storting utse medlemmene til fredspriskomiteen.

"Nobel etterlot ingen forklaring på hvorfor fredsprisen skulle deles ut av en norsk komite mens de andre prisene skulle forvaltes av svenske komiteer. På dette punktet må vi altså nøye oss med kvalifiserte gjetninger. Her er noen av de mest sannsynlige: Nobel, som tilbrakte mesteparten av livet utenlands og skrev sitt testamente i den svensk-norske klubben i Paris, kan ha blitt påvirket av den norske unionen med Sverige. Siden de vitenskapelige prisene skulle deles ut av de mest kompetente, altså svenske, komiteene burde dermed den gjenstående prisen deles ut av en norsk komite. Nobel kan ha vært klar over Det norske Stortings markante interesse for fredelig konfliktløsning internasjonalt på 1890-tallet. Det er mulig at han faktisk anså Norge som et mer fredsorientert og demokratisk land enn Sverige. Sist men ikke minst kan Nobel ha vært påvirket av sin beundring for norsk skjønnlitteratur, især for forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson, en kjent fredsaktivist i 1890-årene. Muligens var det en kombinasjon av disse faktorene." (Kilde: nobelprize.org)