Det opprinnelige diplomet var utformet av Gerhard Munthe. Motivet var inspirert av den norske løve, og understreket dermed Nobelkomiteens tilknytning til Stortinget. På samme måte med teksten: ”Det Norske Stortings Nobelkomite har i henhold til Reglerne i det af Alfred Nobel den 27de November 1895 oprettede Testamente tildelt [navn på prisvinner] Nobels Fredspris for [årstall].”

Fra 1970 til og med 1990 var diplomet prydet med et tresnitt av Ørnulf Ranheimsæter. I 1991 ble det bestemt at diplomets utseende skulle fornyes hvert år ved hjelp av et originalt innkjøpt kunstverk av en norsk samtidskunstner. Samtidig gikk man over til å bruke flerfargetrykk og kalligrafi i stedet for maskintrykte bokstaver. Det første diplomet i det nye formatet ble laget av Karl Erik Harr. Senere har en rekke kjente bildekunstnere fått slippe til, deriblant Håkon Bleken, Jakob Weidemann, Ørnulf Opdahl, Jens Johannessen, Franz Wideberg og Håkon Gullvåg.

Årets Nobelkunstner blir presentert for publikum på et Åpent Hus-arrangement i Nobels Fredssenter dagen etter at prisannonseringen har funnet sted.