Fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris for 2024 gikk ut 31. januar. Det Norske Nobelinstitutt har registrert i alt 286 kandidater til årets fredspris, hvorav 197 personer og 89 organisasjoner. Til sammenlikning mottok Nobelinstituttet i fjor 351 gyldige nominasjoner, fordelt på 259 personer og 92 organisasjoner. Det høyeste antallet noensinne ble mottatt i 2016, og var på 376 kandidater.