Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Geir Lundestad, Den Norske Nobelkomites sekretær og Nobelinstituttets direktør i 25 år, er gått bort. Lundestad gjorde en formidabel innsats for å styrke fredsprisens posisjon i Norge og verden, og var sammen med komiteens ledere et markant og fargerikt ansikt utad for de norske Nobelinstitusjonene.

Berit Reiss-Andersen, leder av Den Norske Nobelkomite
Olav Njølstad, direktør for Det Norske Nobelinstitutt