Den Norske Nobelkomite er forferdet over militærkuppet i Myanmar og arrestasjonen av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, president Win Myint og andre politiske ledere. Aung San Suu Kyi ble tildelt Nobels Fredspris i 1991 for sin modige kamp for demokrati i Myanmar. Hun fortsatte å kjempe demokratiets sak, både i de årene hun var militærjuntaens fange og etter at hun slapp fri. Nå, 30 år senere, har det militæret grepet makten på ny og tatt flere av den lovlig valgte regjeringens representanter til fange. Kuppet innebærer et alvorlig tilbakeslag i kampen for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar. Nobelkomiteen ber om at Aung San Suu Kyi og andre arresterte politikere omgående slippes fri, og at resultatet av fjorårets valg på ny nasjonalforsamling blir respektert.