Det er med stor sorg at den Norske Nobelkomite har mottatt budskapet om  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjovs bortgang.  Gorbatsjov var Sovjetunionens siste president og mottaker av Nobels fredspris for 1990. Han ble tildelt fredsprisen for sin ledende rolle i prosessen som førte frem til en fredelig slutt på den kalde krigen.

Da fredsprisen ble annonsert i oktober 1990, la komiteen vekt på Gorbatsjovs mange og avgjørende bidrag i denne prosessen, inkludert viktige rustningskontrollinitiativ og internasjonale tillitsskapende tiltak.

Til slutt hedret komiteen ham for å ha  medvirket til større åpenhet i det sovjetiske samfunnet og for å ha latt befolkningen i Øst-Europa gjenvinne sin frihet.

Oslo 31. August 2022