Gjennom bestemmelsene i Alfred Nobels testament har Den Norske Nobelkomite fått i oppdrag å tildele Nobels fredspris til den person eller organisasjon som i det foregående året har gjort menneskeheten den største nytte på fredens område.

Testamentsvilkårene gir ytterligere veiledning om hvilke typer fredsinnsats som bør tillegges særlig vekt i valget av prisvinner. Komiteen skal dessuten legge til rette for at prisen blir overrakt prisvinneren på en seremoni i Oslo den 10. desember hvert år, det vil si på Alfred Nobels dødsdag. Dette er de sentrale oppgavene komiteen er tildelt gjennom testamentet og Nobelstiftelsens statutter.

Det er derfor ikke komiteens oppdrag å uttale seg om hva en fredsprisvinner måtte gjøre eller si i årene etter at vedkommende mottok prisen. På samme måte ligger det utenfor komiteens oppdrag å trekke tilbake en pris når den først er delt ut. Nobelstiftelsens statutter slår fast at denne muligheten ikke er til stede.