1902

Élie Ducommun

for sin utrettelige og dyktige ledelse av Det internasjonale fredsbyrået i Bern

Albert Gobat

for sin fremragende praktiske administrering av Den interparlamentariske union

Élie Ducommun

Élie Ducommun (1833 - 1906)

Sveits

Fremtidsoptimist og fredsaktivist

Èlie Ducommun var ulønnet generalsekretær for Det internasjonale fredsbyrå i Bern fra opprettelsen i 1890 til sin død. Dette kontoret var bindeledd mellom fredsorganisasjoner i ulike land. På fritiden forberedte Ducommun program for internasjonale fredskongresser, publiserte resolusjoner og korresponderte med fredsvenner. I tillegg gav han ut en rekke skrifter. Sentralt stod Praktisk program for fredsvennene (1897). Der hevdet Ducommun at folk kunne oppdras til å velge fredelige løsninger. Internasjonal voldgift var midlet for å hindre krig. Det var innsatsen ved Fredsbyrået som først og fremst gav Èlie Ducommun Nobels fredspris, men hans livsverk var mangfoldig. I unge år var han lærer, senere fremtredende liberaldemokratisk politiker. Fra 1873 ledet han med dyktighet jernbaneselskapet Jura-Simplon og mente at moderne kommunikasjoner knyttet folkene sammen på en positiv måte. Det kunne skape fred.
Les mer
Albert Gobat

Albert Gobat (1843 - 1914)

Sveits

Interparlamentariker og organisator

Albert Gobat fikk Nobels fredspris først og fremst for innsatsen med å bringe folkevalgte fra ulike land sammen til møter og kongresser. Arbeidet som rikspolitiker førte ham inn i det internasjonale fredsarbeidet. Gobat deltok i Den interparlamentariske union fra begynnelsen i 1889. Da Det interparlamentariske byrå ble opprettet i Bern tre år senere, ble Gobat valgt til generalsekretær. Uten lønn planla han konferansene som Unionen arrangerte hvert år, satte opp dagsordener og skrev forslag til resolusjoner. Han prøvde å få til interparlamentariske grupper i land hvor slike ikke fantes, han redigerte et tidsskrift og sendte ut litteratur om fred og voldgift. Gobat overtok som generalsekretær i Det internasjonale fredsbyrå da Èlie Ducommun døde i 1906. Dermed ledet han kontorene både for den interparlamentariske og den folkelige fredsbevegelsen. Gobat fikk oppleve at Det internasjonale fredsbyrå ble hedret med Nobels fredspris i 1910.
Les mer