1904

Folkerettsinstituttet

for arbeidet med å skape fredelige forbindelser mellom nasjoner og gjøre krigens lover mer humane gjennom folkeretten
Institut de Droit International

Folkerettsinstituttet

Belgia

For en rettsbasert internasjonal orden

“Justitia et pace” - «Rettferdighet og fred» - er valgspråket til denne private juristorganisasjonen som ble stiftet i 1873. Den belgiske advokaten Gustave Rolin-Jacquemyns var initiativtakeren, og formålet var å skape et internasjonalt institutt som skulle bli en autoritet på folkerett. Den organisasjonen han skapte, arbeider fremdeles for at internasjonale rettsregler - ikke krig og vold - skal være rettesnor for forholdet mellom suverene stater. I 1904 ble Folkerettsinstituttet særlig berømmet for å fremme internasjonal voldgift og å få stater til å akseptere rettsregler i krig. Blant annet ble instituttet gitt æren for bestemmelsene om voldgift som ble vedtatt på Haag-kongressen i 1899. I mellomkrigstiden betydde instituttets arbeid mye for Folkeforbundet. Etter 1945 har FN hatt nytte av utredninger og lovfortolkninger fra Folkerettsinstituttet. Instituttets hovedsete ligger på det stedet hvor generalsekretæren bor.
Les mer