1905

Bertha von Suttner

for sin modige kamp mot krigens grusomheter
Bertha von Suttner

Bertha von Suttner (1843 - 1914)

Østerrike

Forfatter og «fredsgeneral»

Baronesse Bertha von Suttner, den første kvinnelige fredsprisvinner, skrev en av det 19. århundrets mest innflytelsesrike bøker, antikrigsromanen Ned med våpnene (1889). Bokens tittel provoserte mange, men det antimilitaristiske budskapet fenget. I 1870-årene ble hun nær venn av Alfred Nobel, og de to brevvekslet om fredssaken i en årrekke. Fredsprisvinneren ble en av lederne i den internasjonale fredsbevegelsen, og i 1891 stiftet hun Østerriksk Fredsforening. På de mannsdominerte fredskongressene stod hun fram som en liberal og kraftfull leder. Ved inngangen til et nytt hundreår ble hun kalt «fredsbevegelsens sjefsgeneral». Det er liten tvil om at von Suttners vennskap med Alfred Nobel hadde betydning for innholdet i hans testamente, og mange gir henne æren for at han opprettet en fredspris. «Belær meg, overbevis meg, og jeg vil gjøre noe stort for bevegelsen», sa Alfred Nobel til Bertha von Suttner.
Les mer