1906

Theodore Roosevelt

for rollen han spilte for å få slutt på den blodige krigen som nettopp var utkjempet mellom to av verdens stormakter, Japan og Russland
Theodore Roosevelt

Theodore Roosevelt (1858 - 1919)

USA

Imperialist og fredsmekler

USAs president, Theodore Roosevelt, fikk fredsprisen for å ha meklet fred under den japansk-russiske krig i 1904-05. Han løste også en tvist med Mexico ved å bruke voldgift slik fredsbevegelsen gikk inn for. Roosevelt var den første statsmannen som fikk fredsprisen, og for første gang ble prisen omstridt. Venstresiden i Norge pekte på at Roosevelt var en «militærgal» imperialist som fullførte den amerikanske erobringen av Fillippinene. Svenske aviser skrev at Alfred Nobel roterte i sin grav og at nordmennene gav fredsprisen til Roosevelt for å skaffe seg mektige venner etter det dramatiske unionsbruddet med Sverige året før. Innenrikspolitisk var Roosevelt en radikaler i det republikanske partiet. Han gikk inn for sosiale reformer og statlig kontroll med storkapitalen. Roosevelt gikk av som president i 1908. Under første verdenskrig forsøkte han forgjeves å få delta som offiser, og i 1919 gikk han mot USAs medlemsskap i det nye Folkeforbundet.
Les mer