1907

Ernesto Teodoro Moneta

for sitt arbeid i pressen og på fredsmøter, både offentlig og privat, for å skape forståelse mellom Frankrike og Italia

Louis Renault

for sin avgjørende innflytelse på gjennomføringen og utfallet av konferansene i Haag og Genève

Ernesto Teodoro Moneta

Ernesto Teodoro Moneta (1833 - 1918)

Italia

Frihetskjemper, offiser og journalist

Allerede som 15-åring fikk Moneta oppleve krigen. Sammen med sin far og sine brødre kjempet han i Milanos gater for å befri byen fra østerrikerene. Opplevelsene formet ungguttens livssyn: statene burde samarbeide for å hindre krig og menneskeslakt. Moneta fullførte militærutdannelse og kjempet sammen med frihetshelten Garibaldi, men han tok avskjed og begynte å arbeide som journalist. Fra 1867 var han redaktør for dagsavisen Il Secolo i Milano. I sine artikler tok Moneta til orde for at den italienske hær skulle være en folkevæpning kun til bruk i forsvarskrig. Viktigst av alt var å fremelske brorskapsfølelsen mellom folkene. I 1890-årene stod Moneta fram som ubestridt leder av den italienske fredsbevegelsen.
Les mer
Louis Renault

Louis Renault (1843 - 1918)

Frankrike

Folkerettsekspert og praktisk fredsvenn

Juristen Louis Renault mente at fred kunne skapes gjennom å styrke folkeretten. Hele livet arbeidet han utrettelig for denne saken. Han underviste ved universitetene i Dijon og Paris, og den siste forelesningen holdt han som 75-åring, to dager før han døde. Professoren var også den franske regjerings rådgiver når det gjaldt utenrikspolitikk og folkerett. Renault var utsending på de internasjonale konferansene om samferdsel og beskyttelse av kunstneres rettigheter i 1880-årene. Men det var på fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907 at han for alvor fikk rykte som skarpskodd jurist med praktisk sans. Renault var særlig opptatt av å utvide Genève-konvensjonen til å omfatte sjøkrig. Dessuten ville han presisere nøytrale staters plikter og rettigheter under krig.
Les mer