1908

Klas Pontus Arnoldson

Fredrik Bajer

for deres langvarige arbeid for fredssaken som politikere, ledere av fredsforeninger, talere og forfattere
Klas Pontus Arnoldson

Klas Pontus Arnoldson (1844 - 1916)

Sverige

Forfatter og fredsaktivist

Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i union, og i 1895 var de to landene på av randen av krig. Norge ønsket likestilling i unionen, men Sverige truet med våpenmakt. Da sendte Arnoldson ut flygebladet «Fred med Norge, må unionen bära eller brista». Fred var det viktigste for ham. Broderfolkene måtte aldri gå til krig mot hverandre. Hele livet kjempet Arnoldson for fred. Han var mot all våpenbruk og for voldgift og folkerett. I svensk fredsbevegelse var han pioner med intens tro på internasjonalt samarbeid. Det burde begynne i Norden, og Norge, Sverige og Danmark skulle gå sammen i en union av selvstyrte republikker med felles utenrikspolitikk. Men drømmen brast da Norge brøt ut av unionen med Sverige i 1905. Likevel talte Arnoldson Norges rett til selvstendighet, og han så framover: «Tanken om Europas Förenta stater tore småningom visa sig ega større livskraft än den nordiska enhetstanken.» Fredsprisen 1908 var belønning for innsatsen i unionsstriden og ledd i forsoningen mellom de to selvstendige statene.
Les mer
Fredrik Bajer

Fredrik Bajer (1837 - 1922)

Danmark

Soldat, politiker, organisator og fredsaktivist

Prestesønnen Fredrik Bajer bestemte seg tidlig for en offiserskarriere. Han kjempet i den dansk-tyske krig i 1864, men tok avskjed året etter fordi soldatlivet hadde gjort ham desillusjonert. Fra da av viet han livet til fredssaken. Han ble valg til medlem av den danske nasjonalforsamlingen (Folketinget), han var sentral i det interparlamentariske arbeidet og han har fått æren for at Det internasjonale fredsbyrå ble opprettet i 1891. Bajer mente at å organisere fredskreftene var et viktig middel i kampen for å skape fred. Han var sterk tilhenger av internasjonal voldgift. Dessuten var Bajer republikaner, og han hevdet med styrke at Norden burde være nøytralt og føre en felles utenrikspolitikk. Sammen med sin hustru, Mathilde Bajer, stiftet han Dansk Kvindesamfund. Likestillingsarbeidet var også fredsarbeid for Fredrik Bajer.
Les mer