1910

Det internasjonale fredsbyrå

for rollen som bindeledd mellom fredsforeninger i ulike land, og for å ha hjulpet dem til å organisere verdenskongresser for den internasjonale fredsbevegelsen
Permanent International Peace Bureau

Det internasjonale fredsbyrå

Sveits

Fredsforeningenes hjerne og hjerte

Etter 1870 vokste den folkelige fredsbevegelsen fram i Europa og i USA. I en rekke land tok menn og kvinner som tilhørte borgerskapet, initiativet til å opprette fredsforeninger. De skulle arbeide i lokalsamfunnet for å fremme fredssaken. De kjempet for nedrustning og for at mekling og voldgift skulle brukes for å løse internasjonale konflikter. Etter hvert vokste behovet for et kontor som kunne samordne og lede virksomheten. Etter initiativ fra dansken Fredrik Bajer (fredsprisvinner 1908) ble Det internasjonale fredsbyrå åpnet i 1891 med sete i Bern. Sveitseren Èlie Ducommun (fredsprisvinner 1902) var fredsbyråets første generalsekretær. Byrået gav ut et tidsskrift og arrangerte årlige fredskongresser. I 2005 har IPB flere enn 170 medlemsorganisasjoner, og hovedkvarteret ligger i Gèneve.
Les mer