1911

Tobias Asser

for sin rolle som medgrunnlegger av Folkerettsinstituttet (Institut de droit international), initiativtaker til konferansene om internasjonal privatrett (Conférences de Droit international privé) i Haag og foregangsmann innen internasjonale juridiske relasjoner

Alfred Fried

for sin innsats for å avdekke og bekjempe det han oppfattet som hovedårsaken til krig, nemlig anarkiet som preger internasjonale relasjoner

Tobias Asser

Tobias Asser (1838 - 1913)

Nederland

Samtidens Hugo Grotius

Juristen Tobias Asser var med på å grunnlegge av Folkerettsinstituttet i 1873, den første organisasjonen som fikk Nobels Fredspris (1904). Asser var ekspert på internasjonal privatrett. På flere konferanser i 1890-årene arbeidet han for at verdens stater måtte inngå forpliktende avtaler om hvordan private rettstvister skulle løses. Det gjaldt for eksempel ekteskapsspørsmål, separasjon og skilsmisse. Hans lærebok i internasjonal privatrett ble oversatt til flere språk. Asser var også aktiv på de internasjonale fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907. Der arbeidet han for å utvide og forbedre Gènevekonvensjonen. Men det var innsatsen på privatrettens område som ble tillagt størst vek da Asser fikk fredsprisen. Kunnskap om andre staters rettsforhold ville fremme freden. Det var altså gode grunner til at Tobias Asser ble sammenliknet med sin landsmann Hugo Grotius, grunnleggeren av folkeretten på 1600-tallet.
Les mer
Alfred Fried

Alfred Fried (1864 - 1921)

Østerrike

Fredsfilosof, forlegger og popularisator

Alfred H. Fried var utviklingsoptimist og hevdet at samfunnene etter hvert ville bli mer fredelige. Politikere og fredsvenner skulle arbeide hardt for å organisere det internasjonale samfunnet. Derfor var Fried begeistret for Den internasjonale voldgiftsdomstol i Haag. Fried flyttet til Tyskland og var en av grunnleggerne av Tysk Fredsforening. Men det var som forlegger og skribent Fried skapte et livsverk. Han samarbeidet i årtier med fredsprisvinneren fra 1905, den østerrikske baronessen Bertha von Suttner, og hun var en flittig bidragsyter til hans tidsskrifter Die Waffen Nieder! og Die Friedens-Warte. Selv skrev Fried tusenvis av artikler og gav ut flere verk. Frieds middel var å popularisere de folkerettslærdes tanker og meninger. Målet var en ny og fredelig samfunnsorganisasjon.
Les mer