1913

Henri La Fontaine

for sitt enestående bidrag til å organisere en fredelig internasjonalisme
Henri La Fontaine

Henri La Fontaine (1854 - 1943)

Belgia

Sosialist, jurist, parlamentariker

Henri La Fontaine var den første sosialisten som ble fredsprisvinner. Han hadde juridisk doktorgrad og var spesielt opptatt av sosialpolitikk og utenriksspørsmål i det belgiske parlamentet. Men det var som aktivist i den internasjonale fredsbevegelsen La Fontaine gjorde sin største innsats. Han var en sterk forsvarer av internasjonalismen. Han opprettet et institutt som samlet dokumentasjon fra hele verden om internasjonale forhold. Dessuten fikk han i 1910 i stand en verdenskonferanse for internasjonale organisasjoner. Hensikten var å skape «et intellektuelt parlament» for menneskeheten. La Fontaine hadde høye tillitsverv i fredsbevegelsen. Han var president i Det internasjonale fredsbyrå fra 1907 og til sin død. Da han fikk fredsprisen i 1913, stod han fram som den reelle lederen av fredsbevegelsen i Europa.
Les mer