1920

Léon Bourgeois

for sitt langvarige bidrag til fred og rettferdighet og sin fremstående rolle i forbindelse med opprettelsen av Folkeforbundet
Léon Bourgeois

Léon Bourgeois (1851 - 1925)

Frankrike

Forkjemper for et folkeforbund

Léon Bourgeois deltok i den tysk-franske krigen i 1870/71, som endte med fransk nederlag. Han utdannet seg til jurist og ble politisjef i Paris. I denne stillingen var han med på å hindre et militærkupp fra en general som ville starte en revansjekrig mot Tyskland. Bourgeois ble politisk aktiv i det republikanske partiet. I 1895 ble han statsminister, men han trakk seg da han ikke fikk flertall for et program som skulle bekjempe fattigdom. Bourgeois engasjerte seg i internasjonalt fredsarbeid gjennom Haag-konferansene i 1899 og 1907. Han mente at konflikter måtte løses gjennom voldgift og en internasjonal domstol. Under første verdenskrig utarbeidet Bourgeois et forslag til en verdensorganisasjon som skulle sikre freden. Han ville gi denne organisasjonen mer overnasjonal myndighet enn USAs president Woodrow Wilson. Det nye Folkeforbundet i 1919 ble dominert av Wilsons ideer, men Bourgeois fikk til en internasjonal domstol i Haag.
Les mer