1921

Hjalmar Branting

Christian Lange

for deres livslange bidrag til fred og organisert internasjonalisme
Hjalmar Branting

Hjalmar Branting (1860 - 1925)

Sverige

Med arbeiderbevegelsen for fred

I 1921 delte den svenske statsministeren Hjalmar Branting fredsprisen med den norske generalsekretæren for Den interparlamentariske union, Christian Lange. De var begge støttespillere for det nye Folkeforbundet og internasjonalt samarbeid. I 1905 hadde Branting dessuten talt Norges sak mot konservative svensker som ville holde Norge i en union med Sverige med makt. Branting hadde bakgrunn fra den øvre middelklassen i Stockholm. I studietiden ble han politisk radikal. Han ble journalist og fikk stiftet det sosialdemokratiske partiet i Sverige i 1889. Branting ble en lederfigur i kampen for demokratisering av Sverige. Kampen skulle føres med fredelige midler, ikke revolusjon. I 1920 ble Branting statsminister, og samtidig utsending til det nye Folkeforbundet i Geneve. Han godtok Folkeforbundets beslutning om at Ålandsøyene i Østersjøen skulle tilfalle Finland, og ikke Sverige. I 1922 ble Branting medlem av Folkeforbundets råd og meklet i flere internasjonale konflikter.
Les mer
Christian Lange

Christian Lange (1869 - 1938)

Norge

Forkjemper for internasjonalisme

I 1921 delte nordmannen Christian Lange fredsprisen med svensken Hjalmar Branting. De ønsket begge å styrke den nye verdensorganisasjonen Folkeforbundet. Lange var utdannet gymnaslektor. På grunn av ferdigheter i historie, engelsk og fransk ble han sekretær og konsulent for Den Norske Nobelkomite. Han bygde ut Nobelinstituttet i Oslo samtidig som han var aktør på norsk side da unionen mellom Norge og Sverige ble fredelig oppløst i 1905. I 1909 ble Lange generalsekretær for Den interparlamentariske union. Han bygde ut organisasjonen og klarte å holde den sammen gjennom første verdenskrig. I 1919 tok Lange doktorgraden på internasjonalismens historie, og han ble hentet inn som ekspert til Folkeforbundets første møte i 1920. Senere var han i mange år norsk utsending til forbundet, der han advarte mot de demokratiske stormaktenes unnfallenhet overfor Japan, Italias og Tysklands aggressive politikk. Lange ble medlem av Nobelkomiteen i 1934.
Les mer