1922

Fridtjof Nansen

for sin ledende rolle i forbindelse med tilbakesendelsen av krigsfanger, internasjonalt hjelpearbeid og rollen som Folkeforbundets høykommissær for flyktninger
Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen (1861 - 1930)

Norge

Polarfarer og Høykommisær for flyktninger

I 1922 ble nordmannen Fridtjof Nansen utnevnt til Folkeforbundets første høykommissær for flyktninger. Etter første verdenskrig ledet han utvekslingen av 400 000 krigsfanger mellom Russland, Tyskland og det tidligere Østerrike-Ungarn. Nansen engasjerte seg også i hjelpearbeid da det brøt ut hungersnød i Sovjetunionen i 1921. Arbeidet for krigsfanger og hungerrammede sikret ham fredsprisen. Nansen var vitenskapsmann, polarhelt, politisk aktivist og diplomat. Han tok doktorgraden på nervesystemet i 1888. Samme år ble han den første som krysset den grønlandske innlandsisen. Han mislyktes senere i å nå Nordpolen, men ble likevel internasjonalt berømt. Nansen var nasjonalistisk aktivist da Norge brøt ut av unionen med Sverige i 1905. Etter 1922 gav Folkeforbundet «Nansenpass» til statsløse flyktninger slik at de kunne krysse grenser. Nansen selv fikk ansvaret for å skille grekere og tyrkere fra hverandre etter den gresk/tyrkiske krigen. De siste årene av sitt liv engasjerte han seg for armenernes sak.
Les mer