1925

Sir Austen Chamberlain

for sin avgjørende rolle i arbeidet med Locarnotraktaten

Charles G. Dawes

for sin avgjørende rolle i arbeidet med Dawes-planen

Sir Austen Chamberlain

Sir Austen Chamberlain (1863 - 1937)

Storbritannia

For forsoning mellom Tyskland og Frankrike

Austen Chamberlain delte fredsprisen for 1925 med amerikaneren Charles Dawes. De fikk den i 1926, sammen med vinnerne for dette året, franskmannen Aristide Briand og tyskeren Gustav Stresemann. De fire prisene ble gitt for arbeid som skulle sikre fred mellom erkerivalene Tyskland og Frankrike. Austen Chamberlain vokste opp i en velkjent britisk politikerfamilie. Faren, Joseph, var medlem av flere regjeringer og en ivrig «imperiebygger». Halvbroren, Neville, var statsminister da Hitler startet andre verdenskrig i 1939. Austen Chamberlain studerte i Frankrike og Tyskland før han ble politiker i det konservative partiet. Under første verdenskrig ble han medlem av regjeringen, og han deltok på fredsforhandlingene i Versailles i 1919. I 1924 ble Chamberlain utenriksminister, og han gav Storbritannias støtte da den tyske utenriksministeren Gustav Stresemann tok initiativet til å forhandle om fransk-tysk forsoning i den sveitsiske byen Locarno.
Les mer
Charles G. Dawes

Charles G. Dawes (1865 - 1951)

USA

Dawesplan for avspenning

Charles Dawes fikk fredsprisen for 1925 for å ha vært med på å minske spenningen mellom Tyskland og Frankrike etter første verdenskrig. Dawes hadde bakgrunn som jurist og forretningsmann. Han kom inn i politikken da han ledet presidentkampanjen til republikaneren William McKinley i 1896. McKinley ble skutt i 1901, og Dawes gikk tilbake til forreningslivet. Først da USA kom med i første verdenskrig mot Tyskland i 1917, gikk Dawes igjen i offentlig tjeneste. Han ble sendt til Europa som offiser, og ble sjef for alle forsyninger til de allierte ved frontene. Etter krigen var tyskerne frustrerte fordi Frankrike okkuperte deler av landet for å tvinge dem til å betale krigsskadeerstatninger. Spenningen mellom de to landene økte. Dawes ledet en internasjonal komite som skulle se på Tysklands situasjon. I 1924 lanserte komiteen Dawesplanen. Tyskland fikk amerikanske lån slik at de kunne betale erstatninger. Til gjengjeld avsluttet Frankrike okkupasjonen av landet.
Les mer