1926

Aristide Briand

Gustav Stresemann

for deres avgjørende rolle i arbeidet med Locarnotraktaten
Aristide Briand

Aristide Briand (1862 - 1932)

Frankrike

For tysk-fransk forsoning

Den franske utenriksministeren Aristide Briand delte fredsprisen for 1926 med tyskeren Gustav Stresemann. De fikk prisen for forsoning mellom Tyskland og Frankrike etter første verdenskrig. Aristide Briand gjorde karriere i det franske sosialistpartiet etter å ha studert jus ved Sorbonne. Han kom med i regjeringen i 1906 og ledet avviklingen av den franske statskirken. Etter 1909 var han statsminister i flere perioder - blant annet under første verdenskrig. Krigen gjorde Briand overbevist om at en fredsavtale ikke måtte legge et grunnlag for en revansjekrig. Han var derfor mot den harde behandlingen Tyskland fikk etter krigen. Briand kritiserte også den franske okkupasjon av deler av Tyskland for å tvinge til seg krigsskadeerstatninger. I 1925 underskrev han en forsoningsavtale med Tyskland i den sveitsiske byen Locarno. Senere forsøkte Briand uten hell å få USA til å garantere Frankrikes sikkerhet.
Les mer
Gustav Stresemann

Gustav Stresemann (1878 - 1929)

Tyskland

For tysk-fransk forsoning

Den tyske utenriksministeren Gustav Stresemann delte fredsprisen for 1926 med den franske utenriksministeren Aristide Briand. De ble belønnet for å ha underskrevet en forsoningsavtale mellom de to landene i den sveitsiske byen Locarno i 1925. Før han ble politiker og utenriksminister, studerte Stresemann litteratur, historie og økonomi og arbeidet som forretningsmann. I 1907 ble han valgt inn i den tyske Riksdagen. Der markerte han seg som en ivrig utenrikspolitisk imperialist som krevde «en plass i solen» for Tyskland. Under første verdenskrig gikk han inn for at Tyskland skulle annektere land fra nabostatene. Men da krigen gikk dårlig, mente han at Tyskland burde søke fred. Han var sjokkert over de harde betingelsene Tyskland fikk ved fredsforhandlingene i 1919, men gikk imot at Tyskland skulle sabotere fredsavtalen. Stresemann var statsminister en kort periode i 1923 før han som utenriksminister tok initiativet til forsoning med Frankrike.
Les mer