1927

Ferdinand Buisson

Ludwig Quidde

for deres bidrag til å skape en offentlig opinion i Frankrike og Tyskland i favør av fredelig internasjonalt samarbeid
Ferdinand Buisson

Ferdinand Buisson (1841 - 1932)

Frankrike

For menneskerettigheter og tysk-fransk forsoning

Ferdinand Buisson vokste opp under diktaturet til keiser Napoleon 3. på 1800-tallet. Han studerte filosofi og pedagogikk, og flyttet til Sveits for å kunne arbeide, tenke og skrive fritt. Hele livet engasjerte han seg for å fremme demokrati og menneskerettigheter. Etter den fransk-tyske krigen i 1870/71 og keiserens fall, vendte Buisson tilbake til Frankrike der han ble professor i pedagogikk ved Sorbonne. Han engasjerte seg mot antisemittismen i det franske samfunnet og ble valgt inn i nasjonalforsamlingen for de radikale sosialistene i 1902. Der ble han også en talsmann for kvinners stemmerett. Under første verdenskrig stemplet Buisson Tyskland som angriper, men gikk sterkt imot den harde behandlingen landet fikk etter krigen. Han fryktet at det ville legge grunnlaget for en tysk revansjekrig og arrangerte fransk-tyske forsoningsmøter. Dette arbeidet sikret ham fredsprisen sammen med tyskeren Ludwig Quidde.
Les mer
Ludwig Quidde

Ludwig Quidde (1858 - 1941)

Tyskland

Mot tysk krigspolitikk

I 1927 fikk Ludwig Quidde fredsprisen for sitt livslange arbeid for fredssaken. Han delte den med franskmannen Ferdinand Buisson. Quidde tok doktorgraden i historie, men han fikk ingen offentlige stillinger på grunn av sin opposisjon til den tyske keiseren. Han ble medlem av det internasjonale fredsbyrået, og arbeidet for å minske motsetningene mellom Tyskland og Frankrike etter den fransk-tyske krigen i 1870/71. I 1907 ble han valgt inn i den tyske Riksdagen, og senere ble han formann i Den tyske fredsforeningen. Under første verdenskrig talte han mot at Tyskland skulle annektere land fra sine naboer. Det førte til at han ble satt under politisk overvåkning. Quidde var skuffet over den harde behandlingen av Tyskland etter krigen, men fortsatte arbeidet mot opprustning og tysk revansjisme. Da Hitler kom til makten, flyktet han til Sveits der han bodde til sin død.
Les mer