1930

Nathan Söderblom

for arbeidet med å fremme kristent samhold og skape denne nye innstillingen som er nødvendig hvis fred mellom nasjoner skal bli en realitet
Nathan Söderblom

Nathan Söderblom (1866 - 1931)

Sverige

Samarbeid mellom kristne kirkesamfunn skaper fred

Den svenske biskopen Nathan Söderblom var den første presten som fikk Nobels Fredspris. Som student var han aktiv i Kristelig Forening av Unge Menn (KFUM) og den internasjonale kristne studentbevegelsen. Söderblom doktorerte ved Sorbonne universitetet og ble professor i teologi ved Universitetet i Uppsala. I 1914 ble han utnevnt til erkebiskop. Som kirkeleder brant han for å skape en felles kristen plattform for fred, og det var for dette arbeidet han fikk fredsprisen. Söderblom var primus motor bak The Universal Conference on Life and Work i Stockholm i 1925, et kirkemøte som sluttet opp om arbeidet for internasjonal rettsorden og voldgift og gav sin støtte til Folkeforbundet. Fordi kirken hadde et overnasjonalt kall, ble alle kristne kirkesamfunn oppfordret til å bekjempe usunn nasjonalisme, rasisme, militarisme og undertrykkelse av minoriteter. Samtidig måtte Jesu kjærlighetsbudskap spres fra prekestoler, i aviser og gjennom skoleverket. Slik ville det bli skapt en mektig kristen fredsopinion over landegrensene.
Les mer