1931

Jane Addams

Nicholas Murray Butler

for deres iherdige innsats for å blåse nytt liv i fredsidealet og gjenoppvekke fredsånden i sine hjemland og i hele menneskeheten
Jane Addams

Jane Addams (1860 - 1935)

USA

Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet

Jane Addams var den andre kvinnen som fikk fredsprisen. Hun stiftet Den internasjonale kvinneligaen for fred og frihet i 1919, og hun arbeidet i mange år for å få stormaktene til å ruste ned og inngå fredsavtaler. I USA arbeidet Jane Addams for å hjelpe de fattige og å stoppe bruken av barn som arbeidere i industrien. Hun drev Hull House i Chicago, et senter som særlig hjalp innvandrere. Under første verdenskrig ledet hun en kvinnekonferanse for fred i Haag i Nederland, og hun forsøkte forgjeves å få USAs president Woodrow Wilson til å mekle fred mellom de stridende landene. Da USA i stedet gikk med i krigen, talte Jane Addams sterkt imot det. Det førte til at hun ble stemplet som en farlig radikaler og en fare for USAs sikkerhet. Addams kritiserte fredsavtalen som ble påtvunget Tyskland i 1919, og hevdet at den var så ydmykende at den ville føre til en tysk revansjekrig. På slutten av livet ble Jane Addams hedret av den amerikanske regjeringen for sin fredsinnsats.
Les mer
Nicholas Murray Butler

Nicholas Murray Butler (1862 - 1947)

USA

Fredsforkjemper på elitenivå

Nicholas Butler delte fredsprisen for 1931 med Jane Addams. Han fikk den for sitt arbeid for å styrke folkeretten og Den internasjonale domstolen i Haag. Butler studerte både i Frankrike og Tyskland. Han ble venn med keiser Wilhelm II, og senere med president Theodore Roosevelt. I 1902 ble han rektor ved Columbia universitetet. Butler deltok på fredskongresser og knyttet kontakter til flere fredsprisvinnere. Under første verdenskrig brøt han forbindelsene til Tyskland og støttet varmt opp om USAs krigsdeltakelse. Han talte mot at USA skulle delta i det nye Folkeforbundet i 1919 fordi det la for sterke bånd på USAs nasjonale interesser. I 1925 ble Butler formann for Carnegies fredsfond. Han mente at fred bare kunne skapes av en elite. Butler stod i nær forbindelse med Europas ledende statsmenn, og han støttet den franske utenriksministeren Aristide Briand slik at den såkalte Briand-Kellogg-pakten som forbød angrepskrig, ble virkelighet i 1928.
Les mer