1934

Arthur Henderson

for sin uavlatelige kamp og modige innsats som formann for Folkeforbundets nedrustningskonferanse fra 1931-34
Arthur Henderson

Arthur Henderson (1863 - 1935)

Storbritannia

Fred gjennom nedrustning

I motsetning til det store flertallet av fredsprisvinnere før ham kom 1934-vinneren ikke fra høyere sosiale lag og manglet akademisk utdanning. Alfred Henderson vokste opp i en arbeiderfamilie i den skotske byen Glasgow. Fattigdom gjorde det umulig å fullføre grunnskolen; men takket være deltakelse i fagforeninger og kristent menighetsarbeid kvalifiserte han seg til en imponerende politisk karriere. Han var med på å stifte det britiske arbeiderpartiet, ble partisekretær, sentralstyreformann og parlamentsmedlem. I mellomkrigsårene var han både innen - og utenriksminister. Henderson var varm tilhenger av Folkeforbundet og en av hovedarkitektene bak organisasjonens nedrustningskonferanse. Han ble valgt til konferansens president og klarte å holde forhandlingene i gang tross motstand fra stormaktene og egen regjering.
Les mer